Vir besprekings, kontak ons gerus deur die vorm hieronder in te vul of ons op een van die volgende nommers te skakel:

To make a booking please contact us by completing the form below, or by phoning us at one of these numbers:

082 805 8105  082 453 9777  058 303 1304  058 303 9572

Naam en Van / Name and Surname *

E-posadres / E-mail address *

Selnr / Cell no. *

Datum in / Date in *

Datum uit / Date out *

Getal volwassenes / Number of adults. *

Getal kinders 1-5 jr. / Number children 1-5 yr. *

Getal kinders 6-12 jr. / Number children 6-12 yr. *

Getal kinders 13-17 jr. / Number children 13-17 yr. *

Watter kamer/s wil u bespreek? / Which room/s do you want to book? *

Wil u nou al vir ontbyt bespreek (R80 pp)? / Do you want to book breakfast now (R80 pp)

Boodskap / Message